ArticlesTheories

TÜRKÇE MAKALE: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN OLUŞUMU: İDEALİZM / REALİZM TARTIŞMASI VE DİSİPLİNİN ÖZERKLİĞİ

Davut ATEŞ

Uluslararası İlişkiler disiplini sosyal bilimlerin öteki disiplinleriyle karşılaştırıldığında kısa bir tarihe sahiptir. Her ne kadar modern devletler arasındaki ilişkilerin 1648 tarihli Westphalia Anlaşması ile başladığı kabul edilse de, bu tür ilişkiler uzun süre uluslararası hukuk, tarih ve siyaset bilimi içerisinde değerlendirilmiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bunlardan ayrı bir alan olarak belirmeye başlayan disiplinin bugün özerkliğinin yerleştiği konusunda geniş bir kabul vardır. Bu çalışmada, Uluslararası İlişkiler’in disiplin ve kuramsal özerkliğinin oluşum evresi ilk dönem idealizm/realizm tartışması bağlamında incelenecek; tartışma ekseninde yer alan iddiaların geçerlilik düzeyleri sorgulanmadan bu tartışmanın disiplinin özerkliğine nasıl zemin hazırladığı belirlenmeye çalışılacaktır.
Makale için aşağıdaki linki tıklayınız:

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN OLUŞUMU

Doğuş Üniversitesi Dergisin’den alınmıştır.
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button